Wydatek na którym zyskujesz

Wydatek na którym zyskujesz

Reklama ma na celu nakłonić do skorzystania z określonych towarów lub usług i do promowania różnych marek firmowych.

Reklama przybiera różną postać rozpoczynając od sumiennej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w profesjonalnej prasie, po wychalanie produktu bez uczciwej, istotnej informacji o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej. Podstawą dobrej reklamy jest to, że zwraca ona uwagę odbiorców. Można wpłynąć na jej atrakcyjność dla publiczności przez zamieszczenie ciekawego i chwytliwego nagłówka, intrygującego stwierdzenia lub niebanalnego zdjęcia.

Dostępne są dwie zasady reklamy w prasie, które wpływają na odbiór reklamy prasowej przez czytelników.

  • Pierwsza z nich to zasada „prawej strony”. Zgodnie z nią reklama jest zamieszczana na prawym arkuszu gazety i jest zauważana przez odbiorców częściej niż ta zamieszczana na lewej stronie.
  • Druga zasada to „prawo litery Z”. Zgodnie z tym oglądający stronę gazety wodzi po niej wzrokiem wykonując zbliżony ruch do literki „Z”. Z tego względu warto zamieszczać reklamy w górnym oraz dolnym wierszu strony, najlepiej w narożnikach. Tekst powinien mieć charakter narracyjny.

Reklama powinna informować konsumentów o danym produkcie, który został wprowadzony na rynek, nakłaniać konsumentów i przekonywać do tego, że przedstawiony produkt najlepiej zaspokoi ich potrzeby. Powinna pozostawiać klientów w przekonaniu, że ich produkt jest lepszy niż konkurencji oraz powinna przedstawiać istniejące produkty na rynku.

Głównym i podstawowym zadaniem reklamy jest wywrzeć wpływ na konsumencie i zachęcić go do zakupu. Reklama powinna wpierać proces nowego produktu na rynek, powinna pomóc w opracowaniu pożądanych rynków zbytu, ułatwić realizację sprzedawcom, utrzymać kontakty z rynkiem docelowym i wywołać natychmiastową chęć zakupu przedstawionego towaru.

Reklama dzieli się na różne rodzaje: pionierska, która związana jest z kształtowaniem popytu pierwotnego, informowanie o nowym produkcie oraz wyjaśnienie jego zalet; konkurencyjna, która pojawia się przy innych produktach i podkreśla, że ten produkt jest najlepszy; przypominająca, czyli stosowana wobec tych konsumentów, którzy produkt zdążyli już nabyć.

Skuteczność reklamy polega na obszarach, na których prowadzone są badania dotyczące reklamy. Badania dzielą się na: pretesting, inaczej jest to analiza rynku, testowanie przekazu, badania środków przekazu, badanie w trakcie kampanii; posttesting, czyli reakcja nabywców. Kampania reklamowa jest to intensywne działanie, które wykorzystuje jedno lub większą ilość środków masowego przekazu z zamiarem osiągnięcia określonego celu.