Czego nie wolno robić w reklamie

Czego nie wolno robić w reklamie

Reklama zobowiązana jest do tego aby była prawdziwa, etyczna i zgodna z prawem. Nie może być nachalna i zakłócać zasad wolnej konkurencji. Zakazane są reklamy, które wprowadzają widza w błąd. Zalecenia unijne uznałyby, że taka reklama zakłóca prawidłowy odbiór adresatów z powodu zawartych w niej fałszywych elementów. Może to nakłonić klienta do zakupu towaru, który nie spełni jego wymagać. Na przykład zakazane jest używanie słów taxi i cab dla oznaczenia pojazdów przewożących osoby, które nie są taksówkami. Twórcom reklam nie wolno odwoływać się do uczuć odbiorców poprzez wywołanie u nich stanów lękowych, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci.

Przykładem jest straszenie klientów drastycznym wzrostem przestępczości lub epidemią nowego szczepu grypy. Jest to sprzeczne z prawem. Zabronione jest także propagowanie wypowiedzi, która zachęca do nabycia towarów, lecz robi wrażenie neutralnej informacji. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje reklamy sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Przykładem są dostępne leki na receptę, które mogą być reklamowane tylko w specjalistycznych pismach.

Zakazane jest także wszelkie naruszenie godności człowieka lub dobrych obyczajów, działanie zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania nieprawdziwego przekonania u klienta i wykorzystanie jego naiwności i niewiedzy. Przykładem takiego działania mogą być podawane ceny biletów lotniczych bez podania dodatkowych kosztów w postaci opłaty lotniskowej lub opłaty VAT bądź reklamowanie się pod hasłem „Nr 1 w Europie”, które nie ma pokrycia w faktach.

Podstawą do użycia takiego twierdzenia może być przykładowo nagroda jakości przyznania przez organizację międzynarodową.

Również zakazane są reklamy, które naruszają prywatność odbiorców. W tym aspekcie chodzi o naprzykrzanie się odbiorcom albo przekazywanie na koszt klienta niezarezerwowanych towarów. Reklama musi odnosić się tylko do konkretnych usług i produktów i znaków towarowych.

Struktura wizerunku firmy oraz jej produktów może mieć w związku z reklamą duże znaczenie. Trzeba przebić się tylko do świadomości odbiorców Waszych wyrobów. Reklama, która skupiona jest na konkretnych wyrobach będzie tylko jednym z elementów takiej strategii. Sama reklama może mieć najróżniejsze cele, ale będzie inaczej przygotowana i będzie koncentrować uwagę odbiorcy tylko na tych specyficznych informacjach.

Przykładem jest to, że może ona prezentować nowy produkt, który dopiero został wprowadzony na rynek. Każda kampania reklamowa powinna być inaczej planowana i realizowana. Musi być ona dostosowana do konkretnej grupy odbiorców do której adresowany jest produkt albo usługa. Należy także pamiętać o dozwolonych chwytach.

Nie zawsze wszystko, co przyjdzie nam do głowy można realizować. Niektóre pomysły mogą przyciągnąć tylko i wyłącznie kłopoty zamiast zysków.